پروژه های ما

1 تامین نیروی  انسانی :

 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – شهرداری کرج در طی سال های 1385-1393 ، سالانه بالغ بر 1000 نفر پرسنل
 • سازمان مدیریت پسماند – شهرداری کرج در طی سال های 1386-1391، سالانه بالغ بر 1000 نفر پرسنل
 • شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی – نیروگاه شهید رجایی در طی سال های 1398-1399 ، بالغ بر 220 نفر پرسنل
 • شهرداری محمدشهر – در طی سال 1398-1399، بالغ بر 175 نفر
 • پژوهشگاه صنعت نفت – در طی سال 1397-1398 ، بالغ بر 125 نفر پرسنل
 • موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال در طی سال های 1390-1395 ، سالانه بالغ بر 150 نفر پرسنل
 • موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند در طی سال های 1389-1399، سالانه بالغ بر 50 نفر پرسنل
 • سازمان فناوری و اطلاعات – شهرداری کرج در طی سال های 1392-1394، سالانه بالغ بر 200 نفر پرسنل
 • 2 احداث، حفظ و نکهداری فضای سبز :
  • شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی – در طی سال های 1396-1399
  • پژوهشگاه صنعت نفت – در طی سال 1396-1397
  • سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رباط کریم – 1395-1396
  • احداث فضای سبز تفرجگاه شهرداری منطقه 3 رباط کریم 1395-1396
  • احداث فضای سبز بوستان افرا شهرداری منطقه 19 استان تهران 1394-1395
  • احداث فضای سبز بوستان ولایت شهرداری  منطقه 19 استان تهران 1394-1395
  • حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری گرمدره 1385
  • حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات باشگاه سایپا 1385- 1386
  • حفظ و نگهداری فضای سبز نیروگاه برق منتظر قائم کرج 1385-1386 – 1387-1388
  • حفظ و نگهداری فضای سبز دانشگاه تربیت معلم کرج- تهران 1384-1385
  • حفظ و نگهداری فضای سبز پارک شهید چمران کرج 1382-1383
  • حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک شهرداری کرج 1382-1383-1386-1387-1391
  • حفظ و نگهداری فضای سبز کارخانجات شیر پگاه تهران 1382-1383
  • حفظ و نگهداری فضای سبز دانشگاه آزاد واحد کرج 1382-1383
  • حفظ و نگهداری فضای سبز اداره کل کارخانجات بازسازی لکوموتیو 1383-1385-1396-1398
  • حفظ و نگهداری فضای سبز سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1384-1387- ‏1389
  • حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت ساخت وسایل پزشکی سوپا 1380-
  • 3 آبخیزداری :
   • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز گراپ، گته ده ، اورازان شهرستان طالقان  در طی سال 1394-1396 ( اجرای عملیات های سنگ و گابیونی 750 مترمکعب، سنگ و ملاتی 950 مترمکعب )
   • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز آزادبر شهرستان کرج 1397 ( اجرای عملیات های سنگ گابیونی 500 مترمکعب ، سنگ و ملاتی 1297 مترمکعب، کپه کاری 287 هکتار)
   • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز طالقان خچیره و نساء 1397-1398 – ( اجرای عملیات های گابیون بندی 1176 مترمکعب، سنگ و ملاتی 1350 مترمکعب، کپه کاری 300 هکتار ، نهال کاری 5 هکتار)
   • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز طالقان خچیره و نساء 1398-1399 – ( اجرای عملیات های گابیون بندی 1000 مترمکعب، سنگ و ملاتی 3000 مترمکعب، بتن 300 مترمکعب )
   • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز طالقان مهران ، جوستان 1398-1399 ( اجرای عملیات های گابیون بندی 700 مترمکعب، سنگ و ملاتی 3900 مترمکعب، خشکه چین 100 مترمکعب، بتن 300 مترمکعب )
   • عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز دره وسیه، کندر، ارنگه 1399 ( اجرای عملیات های سنگ و ملاتی 800 مترمکعب ، گابیون 500 مترمکعب، مرمت عملیات مکانیکی 227 مترمکعب)

   1381

4 اجرای ماکت :

*  طراحی و اجرای ساخت ماکت روستای اورامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 1398-1399

*  طراحی و اجرا و حفظ و نگهداری سایت ارگ بم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 1398-1399

* طراحی و اجرای ساخت ماکت روستای کندوان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 1398-1399

5 –  پروژه های  عمرانی و معماری :

 • اجرای دیوار پیش ساخته بتنی – موسسه تحقیقات خاک و آب 1399
 • بهسازی بلوار دشت بهشت شهرداری محمدشهر  1399
 • احداث پارک بزرگ شهر – شهرداری محمدشهر 1399
 • احداث سوله ورزشی نابینایان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 1398
 • احداث دیوارکشی ایستگاه هواشناسی سر پل ذهاب 1397
 • عملیات بازسازی و نوسازی ساختمان ستاد، ساختمان اداری و کلاسها مرکز تحقیقات و آموزش کشاوری منابع طبیعی استان مازندران 1396-1397
 • اجرای کامل دیوار کشی ایستگاه هواشناسی آسارا 1397
 • اجرای ساختمان مرکز رشد ، راهرو ورودی و محوطه سازی موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی 1396
 • تعمیر و بازسازی فضاهای اداری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1395
 • ساخت و تجهیز گلخانه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند 1395-1396
 • اجرای ساختمان آزمایشگاه شیمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی 1395-1396
 • خرید و اجرای کاشی کاری شکسته در رنگهای مختلف سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 1398

6 خرید و تحویل گل و گیاه :

 • خرید و تحویل اقلام گیاهی و ملزومات شهرداری کرج 1397
 • خرید و تحویل گل و گیاه مورد نیاز جنگل کاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 1398
 • خرید و تحویل گل و گیاه فصلی، دائمی وملزومات مود نیاز شهرداری فردیس 1398
 • خرید گل و گیاه شهرداری منطقه یک کرج 1395-1396
 • خرید گل و گیاه شهرداری منطقه 8 کرج 1397

7 –  اجرای سیستم های آبیار ی تحت فشار :

 • اجرای سیستم آبیاری تحت فشار شرکت پیشگامان کشاورزی دانا 1393