اجرای کلیه امور عمرانی

اجرای کلیه امور عمرانی

به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ اشتغال اشخاص حقیقی و
حقوقی در بخش های ساختمانی و شهر سازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ایست، این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کارکاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق مهارت فنی احراز می شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسین و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهر سازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. لذا کلیه کارها در کشور مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای می باشد .
به استناد ماده ۴۱ قانون مذکور در مورد تهیه اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی منظور در بودجه عمومی کشور قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.
بنا بر این پروژه هایی که هزینه های آنها از بودجه عمومی کشور پرداخت می شود جزو کارهای عمرانی و سایر پروژه ها که برای آنها از سوی شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی پروانه ساختمانی صادر می شود جزوکارهای غیر عمرانی محسوب میشود.
لازم به ذکر است برای اشتغال در پروژه های عمرانی داشتن گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.

طراحی ، نظارت و اجرای کلیه سازه های بتنی و فلزی ، تفکیک و نقشه برداری ، امور عمرانی
مربوط به موج شکن ، اسکله های بتنی و فلزی ، تونل ، راه سازی ، محوطه سازی ، پل و ابنیه فنی و
حفاظتی از نمونه فعالیت های این شرکت می باشد .

اجرای ساختمان مرکز رشد
راهرو ورودی و محوطه سازی
موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی 1396
بهسازی بلوار دشت بهشت
شهرداری محمدشهر 1399
 • اجرای دیوار پیش ساخته بتنی – موسسه تحقیقات خاک و آب 1399
 • بهسازی بلوار دشت بهشت شهرداری محمدشهر  1399
 • احداث پارک بزرگ شهر – شهرداری محمدشهر 1399
 • احداث سوله ورزشی نابینایان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 1398
 • احداث دیوارکشی ایستگاه هواشناسی سر پل ذهاب 1397
 • عملیات بازسازی و نوسازی ساختمان ستاد، ساختمان اداری و کلاسها مرکز تحقیقات و آموزش کشاوری منابع طبیعی استان مازندران 1397-1396
 • اجرای کامل دیوار کشی ایستگاه هواشناسی آسارا 1397
 • اجرای ساختمان مرکز رشد ، راهرو ورودی و محوطه سازی موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی 1396
 • تعمیر و بازسازی فضاهای اداری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1395
 • ساخت و تجهیز گلخانه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند 1396-1395
 • اجرای ساختمان آزمایشگاه شیمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی 1396-1395
 • خرید و اجرای کاشی کاری شکسته در رنگهای مختلف سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 1399-1398