خرید و تحویل گل و گیاه مورد نیاز در عرصه های فضای سبز

تولید انواع گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز

گلخانه گل افشان – نمونه انواع گل های آپارتمانی
گلخانه گل افشان – نمونه انواع گل های موجود در عرصه فضای سبز
گلخانه گل افشان – نمونه انواع گل های آپارتمانی
گلخانه گل افشان – نمونه انواع گل های آپارتمانی

نمونه قراردادهای مشابه شرکت آوای گل افشان امروز:

  • خرید و تحویل اقلام گیاهی و ملزومات شهرداری کرج 1397
  • خرید و تحویل گل و گیاه مورد نیاز جنگل کاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 1398
  • خرید و تحویل گل و گیاه فصلی، دائمی وملزومات مود نیاز شهرداری فردیس 1398
  • خرید گل و گیاه شهرداری منطقه یک کرج 1395-1396
  • خرید گل و گیاه شهرداری منطقه 8 کرج 1397